Mieke BREYNE, Notaris te Ieper

 

Mieke BREYNE

Notaris te Ieper

10

Wat is het verschil tussen deze bemiddeling en een relatiebemiddeling?

Bemiddeling waarvan hier sprake heeft niets te maken met relatiebemiddeling. Het is niet de bedoeling van de notaris-bemiddelaar om te trachten uw relatie te redden. Daar zijn andere wegen voor.
Indien partijen er echter van overtuigd zijn dat zij uit het echt willen scheiden, dan is de bemiddeling één van de manieren om daartoe over te gaan, op een erg menselijke manier waarbij rekening wordt gehouden met de bezorgdheden van alle betrokken partijen.
 

 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .